JUNTA DIRECTIVA DEL CPAM 2016 - 2019

 
     
aaaaa

aaa

JUNTA DIRECTIVA DEL CPAM 2016-2019

 

President:            Antoni Ricart

Sots president:      Ignasi Planes

Secretāria:          Marta Llovera

Administradora:     Natālia Serres

    Vocals d’Activitats:  Josep Ma. Planes  

                           Ma. Āngels Rovira  

                           Xavier Saiz

                          Josep Ma. Borrās  

                           Francesc Millā