INSCRIPCIONS

CATEGORIA PREU NOMBRE RAIDERS OBSERVACIONS
Èlit 80 euros/equip

80 euros / equipo

2 raiders

sense assistència

sin asistencia

Aventura 80 euros/equip. Més 6 euros pel tercer i 6 euros pel quart raider (dinar)

80 euros / equipo. Más 6 euros por el tercero y 6 euros por el cuarto raider (comida)

2 a 4 raiders sense assistència

sin asistencia

Open-Iniciació 60 euros equip. Més 6 euros pel tercer i 6 euros pel quart raider (dinar)

60 euros equipo. Más 6 euros por el tercero y 6 euros por el cuarto raider (comida)

2 a 4 raiders sense assistència

sin asistencia

Acompanyants

Si es queden a dinar han de pagar 6 euros per acompanyant, que es pagarà en el moment del dinar.

Cal avisar dels acompanyants que es quedaran a dinar (cpambalaguer@hotmail.com)

Si se quedan a comer tienen que pagar 6 euros por acompañante, que se pagará en el momento de la comida.

Hay que avisar de los acompañantes que se quedarán a comer (cpambalaguer@hotmail.com)

LLICÈNCIA FEEC

CAL ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA LLICÈNCIA MODALITAT D FEEC o FEDME

(Amb la llicència C de la FEEC o FEDME, cal la temporal de 10 euros.)

NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA MODALIDAD D DE FEEC o FEDME

(Con la licencia C de la FEEC o FEDME, hace falta la temporal de 10 euros.)

Suplement FEEC llicència temporal

Suplemento FEEC licencia temporal

10 euros

 preu per raider

  precio por raider

1 dia (Consulteu llicències temporals a la FEEC)

1 día (Consulte licencias temporales a la FEEC)

 
Inscripcions

Inscripciones 

A partir del dia 15 d'agost

A partir del día 15 de agosto

Suplement inscripcions

Suplemento inscripciones 

(s'anul·la el suplement inscripció)

(Se elimina el suplemento de inscripción)

Tancament inscripcions

Cierre inscripciones 

Dia 25 de setembre  a les 23:45 hores. Llavors ja no es podrà inscriure cap més equip

Día 25 de septiembre a las 23:45 horas. Entonces ya no se podrá inscribir ningún otro equipo

 
Ingrés inscripció

Ingreso inscripción

ES37 2100 3609 4322 0010 0267

Cal indicar: nom de l'equip en el pagament (no cal enviar el full de pagament)

Hay que indicar: nombre del equipo en el pago (no es necesario enviar la hoja de pago)

A part de fer el pagament, cal enviar les dades dels participants (Full d'inscripció.)

Ho podeu enviar escanejat a: cpambalaguer@hotmail.com

Aparte de hacer el pago, debe enviar los datos de los participantes (Hoja de inscripción.)

Lo puede enviar escaneado a: cpambalaguer@hotmail.com

 

 
Devolucions

Devoluciones

Fins el 15 de setembre es retornarà el 50% de l'import pagat, a partir del 21 no es faran devolucions. 

Hasta el 15 de septiembre se devolverá el 50% del importe pagado, a partir del 21 no se harán devolucion

 
El preu d'inscripció inclou:

El precio de inscripción incluye:

 • Assegurança d'accidents i de Responsabilitat Civil.
 • Menjar i beure en  les transicions (Avituallaments)
 • Dinar final de cursa (pavelló del Molí de l'Esquerrà a Balaguer)
 • Mapes actualitzats, dorsals i llibre de ruta
 • Ús de caiacs 2 places+rems+armilles salvavides (empresa especialitzada)
 • Ús de cordes i material d'escalada
 • Ús del material de tir amb arc
 • Lloc per dormir el dissabte nit i dutxes (pavelló del Molí de l'Esquerrà a Balaguer)
 • Premis/trofeus.
 • Assistència per carretera de l'organització
 • Zona d'aparcament per a caravanes i cotxes (pavelló del Molí de l'Esquerrà a Balaguer)(està pendent d'acabament per part de l'Ajuntamnt de Balaguer)

 

 • Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

 • Comer y beber en las transiciones (Avituallamientos)

 • Comida final de carrera (pabellón del Molí de l'Esquerrà en Balaguer)

 • Mapas actualizados, dorsales y libro de ruta

 • Uso de kayaks 2 plazas + remos + chalecos salvavidas (empresa especializada)

 • Uso de cuerdas y material de escalada

 • Uso del material de tiro con arco

 • Lugar para dormir el sábado noche y duchas (pabellón del Molí de l'Esquerrà en Balaguer)

 • Premios / trofeos.

 • Asistencia por carretera de la organización

 • Zona de aparcamiento para caravanas y coches (pabellón del Molí d l'Esquerrà en Balaguer)(Está pendiente de terminarlo por parte del Ayuntamiento de Balaguer)
 

EQUIPS INSRITS

Equipos inscritos

CATEGORIA NOM DE L'EQUIP ENTITAT

ÈLIT

   
1 Temeraris Muntanyencs Centre Excursionista de Catalunya
6 Indiketes Women Team Club Alpí Planoles
7 AVENTURA X PERIENCE 1 Club Excursionista Calella

Centre Excusionista Caldes de Malavella

8 AVENTURA X PERIENCE 2 Club Alpí Palamós

Centre Excursionista Calella

AVENTURA

   
2 Xino-Xano Població: Barcelona
3 CANIGONS Grup Excursionista Amerenc Esquelles

Associació Centre de Cultura Vilassarenc

4 Pizza Pinya Poblacions: Berga i Avià
5 TIC ITACA AGUILOTS
9 LLUNILIANS Població: Sabadell

OPEN-INICIACIÓ