100 cims de la FEEC

Socis que han aconseguit oficialment algún dels 308 Cims de la FEEC

(a partir de l’any 2007)

 

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ha catalogat 308 cims, com els més representatius de les comarques Catalanes (Principat i Catalunya Nord), i els socis/es de les entitats de la FEEC, poden indicar si han aconseguit fer algun dels cims tot comunicant´ho a la FEEC.

Això sí, ho de validar el President del'Entitat d'on son socis/es, i per aquest motiu s'ha d'enviar la informació a l'Entitat (en aquest cas al CPAM), que ho ratificarà a la FEEC.

També és una condició l'estar federats a la FEEC.

Podeu trobar tota la informació a:

http://www.feec.cat

Cliqueu a: Activitats-100cims

 

Núm. Soci/a NOM CIMS ACONSEGUITS i RECONEGUTS 

Per veure els cims que han aconseguit homologar els socis/es en la relació de l'activitat dels "100 cims" de la FEEC, podeu consultar el seguent enllanç:

http://www.feec.cat/activitats/100-cims/llista-de-participants

N-001 Antoni Ricart i Serena Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-023 Francesc Millà i Solé Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-039 Marta Llovera i Álvarez Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-040 Montse Llovera i Álvarez Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-045 Àlex Martorell i Basurte Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-063 Josep  Ma. Planes i Boladeres Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-078 Xavier Saiz i Sellart Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-226 Laia Rando i Fontova Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-244 Alfons Porta i Clemente Té aconseguits els 100 cims
N-245 Roger Traguany i Pociello  Consulteu a la relació que hi ha a la FEEC
N-253 Anna Palau i Escrig Té aconseguits els 100 cims
     

Podeu informar al CPAM dels vostres cims aconseguits dintre dels 308 Cims,  indicant: 

el nom, la data, el cim, el núm. del DNI i el codi de la vostra tarja federativa

Si no esteu federats, no us podeu inscriure en la llista dels socis catalans que han aconseguit algun dels 308 Cims.

Ho podeu fer  a través del correu electrònic del CPAM

cpambalaguer@hotmail.com

 

.

.