DADES DEL RAID

SORTIDA I ARRIBADA: PAVELLÓ MUNICIPAL: MOLÍ DE L'ESQUERRÀ (BALAGUER)

Salida y llegada: Pabellón municipal: Molí de l'Esquerrà (Balaguer)

HORARI

A partir de les 18 hores del dissabte, es podrà entrar al recinte del pavelló

Horario

A partir de las 18 h del sábado, se podrá entrar en el recinto del pabellón

Èlit: Diumenge 29 de setembre, a les 6 del matí. Tancament a les 14 hores            

(sortida i arribada al pavelló municipal del: Molí de l'Esquerrà)

Elite: Domingo 29 de septiembre, a las 6 de la mañana. Cierre a las 14 horas

(Salida y llegada en el pabellón municipal del: Molí de l'Esuerrà)

Aventura: Diumenge 29 de setembre, a les 7 del matí: Tancament a les 14 hores    

(sortida i arribada al pavelló municipal del: Molí de l'Esquerrà)

Aventura: Domingo 29 de septiembre, a las 7 de la mañana: Cierre a las 14 horas

(Salida y llegada en el pabellón municipal del: Molí de l’Esquerrà)

Open: Diumenge 29 de setembre, a les 8 del matí. Tancament a les 14 hores          

(sortida i arribada al pavelló municipal del: Molí de l'Esquerrà)

Open: Domingo 29 de septiembre, a las 8 de la mañana. Cierre a las 13 horas

(Salida y llegada en el pabellón municipal del: Molí de l’Equerrà)

VERIFICACIÓ D’INSCRIPCIONS I BRÍFING:

Verificación de las inscripciones i brífing

Dissabte 28 de setembre, a les 20 hores al pavelló municipal del Molí de l'Esquerrà (Èlit, Aventura i Open). 

Sábado 28 de septiembre, a las 20 horas en el pabellón municipal del Molí de l’Esquerrà (Elite, Aventura y Open). 

Dinar

Comida

Diumenge 29 de setembre, a les 15 hores al pavelló municipal del Molí de l'Esquerrà

Comida Domingo 29 de septiembre, a las 15 horas en el pabellón municipal del Molí de l’Esquerrà

Entrega de premis i sorteig de material

Entrega de premios i sorteo de material

Durant el dinar.

Durante la comida. 

Dormir la nit del dissabte al diumenge.

Dormir la noche del sábado al domingo

És podrà dormir dins del pavelló del Molí de l'Esquerrà.

 

Se podrà dormir dentro del pabellón del Molí de l'Esquerrà

   
   
DISTÀNCIES I DESNIVELLS
  ÈLIT AVENTURA OPEN/INICIACIÓ
  Distància Desnivell Seccions Distància Desnivell Seccions Distància Desnivell Seccions
TREKKING 15 km 907 m+ 2 13 km 478 m+ 2 9 km 400 m+ 1
BTT 40 km 789 m+ 4 40 km 789 m+ 4 40 km 789 m+ 4
CAIAC 5 km   1 5 km   1 5 km   1
ESCALADA SI SI NO
ORIENTACIÓ URBANA SI SI SI
TIR AMB ARC SI SI SI
                   

MATERIAL

  ÈLIT AVENTURA OPEN
PER EQUIP
 • Farmaciola primers auxilis

 • Brúixola

 • Telèfon mòbil segellat

 • Kit reparació BTT

 • Bossa estanca

 

 • Botiquín primeros auxilios

 • brújula

 • Teléfono móvil sellado

 • Kit reparación BTT

 • bolsa estanca

 

PER RAIDER
 • Frontal i piles recanvi
 • Motxilla 20 l.
 • Manta Tèrmica (de dimensions: 210x160)
 • Jaqueta impermeable o paravent
 • Samarreta tèrmica
 • Casc d'escalada o de BTT
 • Llum vermella de BTT
 • Bicicleta de muntanya
 • Arnés d'escalada
 • Peus de gat

 

 • Frontal y pilas recambio

 • Mochila 20 l.

 • Manta Térmica (de dimensiones: 210x160)

 • Chaqueta impermeable o cortaviento

 • camiseta térmica

 • Casco de escalada o de BTT

 • Luz roja de BTT

 • Bicicleta de montaña

 • Arnés de escalada

 • Pies de gato

 

 

 • Motxilla 20 l.
 • Manta Tèrmica (de dimensions: 210x160)
 • Jaqueta impermeable o paravent
 • Samarreta tèrmica
 • Casc de BTT
 • Llum vermella de BTT
 • Bicicleta de muntanya

 

 • Mochila 20 l.

 • Manta Térmica (de dimensiones: 210x160)

 • Chaqueta impermeable o cortaviento

 • camiseta térmica

 • Casco de BTT

 • Luz roja de BTT

 • Bicicleta de montaña

 

       

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Classificacions, bonificacions, penalitzacions i neutralitzacions

Sobre tot es basarà en el reglament de Raids d'Esports de Muntanya de la FEEC, així doncs:

Els punts obtinguts als raids que configuren la Copa Catalana, són els següents: Classificat Punts: 1r 50, 2n 45, 3r 41, 4t 38, 5è 36, 6è 35, 7è … A partir de la 5a plaça els punts segueixen baixant 1 en 1, fins arribar a 1 punt.

A partir d’aquest moment tots els equips classificats posteriorment, obtindran 1 punt.

Cal tenir en compte que la Categoria Elit sempre puntuarà per sobre de la Categoria Aventura. La Categoria Aventura sempre puntuarà per sobre de la Categoria Iniciació (Open). (La Categoria Iniciació sempre puntuarà per sobre de la Categoria Familiar). El primer equip de la categoria inferior obtindrà els punts de l’últim classificat que hagi finalitzat el raid de la categoria superior. Així si l’últim equip de la categoria Elit obté 35 punts, el primer de la categoria Aventura en tindrà 34...

Per altra banda, hi haurà raids que puntuaran més que d’altres d’acord amb la durada i dificultat d’aquests

 • Raids Categoria A: 50x1,2= 60

 • Raids Categoria B: 50x1= 50 (Raid Segre)

 • Raids Categoria C: 50x0,8= 40

En funció del número d’esportistes femenines presents en cada equip, la bonificació variarà de la següent manera:

 • ·        1 component femení: Bonifiquen amb un 4% del seu temps total.

 • ·        2 components femenins: Bonifiquen amb un 7% del seu temps total.

 • ·        3 components femenins: Bonifiquen amb un 9% del seu temps total.  

 •      4 components femenins: Bonificaió amb un 10% del seu temps total (Raid Segre)

En quan a les infraccions i sancions, podeu consultar el reglament de la FEEC: Article 7

BONIFICACIONS I PENALITZACIONS CONCRETES DEL RAID DEL SEGRE

Escalada. (Tram neutralitzat. hi haurà dos tipus de vies, de 4t i de 5è). Es tenen dos intents:

1 intent i aconseguit:

 • 4t grau: bonificació de 10'/raider
 • 5è grau: bonificació de 20'/raider

2n intent aconseguit:

 • 4t grau: bonificació de 5'/raider
 • 5è grau: bonificació de 10'/raider

Penalitzaió Escalada:

Si no és fa la prova, penalitza  1 hora per equip 

Tir amb arc. tres fletxes per raider (dos raiders)

Bonificacions:

 • Groc: 5' per fletxa
 • Vermell: 3' per fletxa
 • Blau: 2' per fletxa
 • Negre: 1' per fletxa
 • Blanc: 0' per fletxa

Penalització:

 • Fora diana: 3' per fletxa
 • Si no és fa la prova penalitza 18 minuts per equip

Recorregut:

 • Tant en el trèking, BTT o caiac, balisa no passada, penalitza 1 hora per balisa
 • En orientació urbana, punt no aconseguit o no trobat, penalitza 10'

 

Sobre todo se basará en el reglamento de Raids de Deportes de Montaña de la FEEC, así pues:

Los puntos obtenidos en los raids que configuran la Copa Catalana, son los siguientes: Clasificado Puntos: 1º 50, 2º 45, 3º 41, 4º 38, 5º 36, 6º 35, 7º ... A partir de la 5ª plaza los puntos siguen bajando 1 en 1, hasta llegar a 1 punto.

A partir de este momento todos los equipos clasificados posteriormente, obtendrán 1 punto.

Hay que tener en cuenta que la Categoría Elite siempre puntuará por encima de la Categoría Aventura. La Categoría Aventura siempre puntuará por encima de la Categoría Iniciación (Open). (La Categoría Iniciación siempre puntuará por encima de la Categoría Familiar). El primer equipo de la categoría inferior obtendrá los puntos del último clasificado que haya finalizado el raid de la categoría superior. Así si el último equipo de la categoría Elite obtiene 35 puntos, el primero de la categoría Aventura tendrá 34 ...

Por otra parte, habrá raids que puntuarán más que otros de acuerdo con la duración y dificultad de estos

 • Raids Categoría A: 50x1,2 = 60

 • Raids Categoría B: 50x1 = 50 (Raid Segre)

 • Raids Categoría C: 50x0,8 = 40

  En función del número de deportistas femeninas presentes en cada equipo, la bonificación variará de la siguiente manera:

 •   · 1 componente femenino: bonifican con un 4% de su tiempo total.

 •   · 2 componentes femeninos: bonifican con un 7% de su tiempo total.

 •   · 3 componentes femeninos: bonifican con un 9% de su tiempo total.

 •     4 componentes femeninos: Bonificaió con un 10% de su tiempo total (Raid Segre)

En cuanto a las infracciones y sanciones, puede consultar el reglamento de la FEEC: Artículo 7

BONIFICACIONES Y PENALIZACIONES CONCRETAS DEL RAID DEL SEGRE

Escalada. (Tramo neutralizado. Habrá dos tipos de vías, de 4º y de 5º). Se tienen dos intentos:

1º intento y conseguido:

 • 4º grado: bonificación de 10 '/ raider

 • 5º grado: bonificación de 20 '/ raider

2º intento conseguido:

 • 4º grado: bonificación de 5 '/ raider

 • 5º grado: bonificación de 10 '/ raider

Penalizaión  Escalada:

Si no se hace la prueba, penaliza 1 hora por equipo

Tiro con arco. tres flechas por raider (dos raiders)

Bonificaciones:

 • Amarillo: 5' por flecha

 • Rojo: 3' para flecha

 • Azul: 2' para flecha

 • Negro: 1' para flecha

 • Blanco: 0' por flecha

Penalización:

 • Fuera diana: 3' para flecha

 • Si no se hace la prueba penaliza 18 minutos por equipo

Recorrido:

Tanto en el treking, BTT o kayak, baliza no pase, penaliza 1 hora para baliza

En orientación urbana, punto no logrado o no encontrado, penaliza 10 '