ASSEMBLEA GENERAL ORDIN└RIA 2020
Pressupost 2020
ENTRADES
INGRESSOS T═PICS
SuperhÓbit 2019 12810,75
120 quotes socials 1800,00
30 targes federats 3500,00
Interessos 0,00
TOTAL 18110,75
ACTIVITATS ESPORTIVES
Campament 2020 23800,00
Raid Noguera (Campionat de Catalunya) 1500,00
Ermitanyos 2020 0,00
Campament General de Muntanya 0,00
Sortides vÓries 0,00
TOTAL 25300,00
ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS
Assemblea 2019 0,00
Reunions 0,00
Calšotada 200,00
Sopat de l'Esport 0,00
Castanyada 0,00
Esmorzar de Nadal 0,00
TOTAL 200,00
VENDES DE MATERIAL I ALTRES
0,00
TOTAL 0,00
SUBVENCIONS
Ajuntament de Balaguer Activitats 3000,00
Ajuntament de Balaguer Raid Noguera 1000,00
Ajuntament de Balaguer Raid Infantil 500,00
Diputaciˇ de Lleida Campament 2020 3000,00
Diputaciˇ de Lleida Raid Noguera 1000,00
Subvenciˇ FEEC Campament 2020 500,00
Subvenciˇ FEEC Raid Noguera (Campionat Catalunya) 1500,00
Subvenciˇ vegueria Sortida Vegueria 500,00
Rappel llicŔncies 40,00
Campament General de Nuntanya 800,00 11840,00
TOTAL 55450,75
SORTIDES
SECRETARIA
Quota Federativa FEEC 2020 253,00
Quota Federativa FEDME 2020 0,00
Apartat de correus 67,00
Correus (segells, certificats...) 100,00
Cartes Lleida 300,00
Fotoc˛pies i circulars 50,00
Tinta impressora 500,00
TelŔfon, 0,00
Internet 0,00
Sobres Entitat 0,00
Folis Entitat 0,00
Material Secretaria 0,00
Web CPAM 160,00
Manteniment web 250,00
Secretaria TŔcnica 1200,00
Km i dietes 400,00
Tramitaciˇ targes i quotes 250,00
TrÓmits Departament JustÝcia, notari... 0,00
Declaraciˇ operacions terceres persones 55,00
TOTAL 3585,00
BANC/CAIXA
Retenciˇ Fiscal 0,00
Comissiˇ manteniment comptes 120,00
Comissiˇ manteniment tarja crŔdit 0,00
Comissiˇ manteniment LÝnia Oberta i DIP 1,20
Comissions bancÓries 30,00
Comissions domiciliacions rebuts 250,00
Comissions devolucions 50,00
CorrespondŔncia bancÓria 0,00
TOTAL 451,20
DEVOLUCIONS
Quotes socials anuals retornades 105,00
Targes retornades 0,00
TOTAL 105,00
ASSEGURANCES
30 targes federatives 3500,00
Asseguranša Responsabilitat Civil 1500,21
Altres assegurances 0,00
TOTAL 5000,21
INMOBLES
Garatx 2020 550,00
Manteniment garatx 0,00
TOTAL 550,00
PUBLICACIONS
ButlletÝ social 0,00
Inscripcions revistes muntanya 0,00
Propaganda CPAM a revistes 0,00
TOTAL 0,00
INVERCIONS I MATERIAL
National Pen 500,00
Ordinador 0,00
Loligrafic 5000,00
Varis 13759,34
TOTAL 19259,34
ACTIVITATS ESPORTIVES
Activitats vÓries 300,00
Campament 2020 21000,00
Ermitanyos 2020 0,00
Raid Noguera (Campionat de Catalunya de Raids) 3000,00
Raid Infantil Ciutat de Balaguer 500,00
Campament General de Muntanya 0,00
TOTAL 24800,00
ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS
Assemblea 2019 0,00
Reunions 1500,00
Calšotada 500,00
Sopat de l'Esport 300,00
Castanyada 300,00
Esmorzar de Nadal 100,00
TOTAL 1700,00
SUBVENCIONS DENEGADES, P╚RDUES, REBAIXES, ETC
0,00
TOTAL 0,00
TOTAL 55450,75
BALANă 0,00