ASSEMBLEA GENERAL ORDIN└RIA DE 2019
Pressupost 2019
ENTRADES
INGRESSOS T═PICS
Quotes socials 1800,00
SuperhÓbit 2018 12905,00
Assegurances per targes federatives 4000,00
Interessos 0,00
Venda i lloguer de material 0,00
TOTAL 18705,00
ACTIVITATS ESPORTIVES
Campament 2019 25000,00
Raid Infantil 500,00
Camp de treball 0,00
Raid del Segre 1500,00
Campament General de Muntanya 0,00
Programa sortides varies 0,00
TOTAL 27000,00
ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS
Assemblea 2019 0,00
Reunions 0,00
Calšotada 200,00
Sopar de l'esport 0,00
Castanyada 150,00
Esmorza de Nadal 0,00
Programa d'activitats vÓries 0,00
TOTAL 350,00
SUBVENCIONS
Ajuntament de Balaguer activitats 2000,00
Ajuntament de Balaguer Raid del segre 2000,00
Ajuntament de Balaguer Raid Infantil 1000,00
Diputaciˇ Lleida Campament 2000,00
Diputaciˇ Lleida Raid Segre 1000,00
FEEC Campament 2019 500,00
FEEC Campament de Muntanya 1000,00
Vegueria activitats 400,00
TOTAL 9900,00
TOTAL 55955,00
SORTIDES
SECRETARIA
Quotes federatives
Quota federativa FEEC 250,00
Quota federativa FEDME 0,00
Correspond+encia
Apartat de correus 67,00
Correus 200,00
Cartes Balaguer 300,00
PÓgina web 175,00
Internet 0,00
Material secretaria
Sobres Entitat 250,00
Folis Entitat 100,00
Tinta impressora 200,00
Circular i fotoc˛pies 50,00
Varis 50,00
Secretaria TŔcnica
Km i dietes 400,00
Manteniment pÓgina web 250,00
Tramitaciˇ llicŔncies i rebuts 250,00
Gratificacions 1200,00
TelŔfon 0,00
Despeses bancÓries i altres fiscals
Comissiˇ de manteniment de comptes 192,00
Comissiˇ domiciliacions bancÓries 250,00
Retenciˇ fiscal 0,00
Altres bancaris 100,00
Declaraciˇ operacions terceres persones 60,00
TOTAL 4344,00
ASSEGURANCES
Asseguranša responsabilitat civil 1452,99
Targes federatives 4000,00
Asseguranša Junta Directiva 450,00
TOTAL 5902,99
INMOBLES
Garatx 2019 600,00
Manteniment 0,00
TOTAL 600,00
PUBLICACIONS
ButlletÝ Social 0,00
Mem˛ria 40 anys 0,00
Altres 0,00
TOTAL 0,00
INVERSIONS
Material i estalvi 12958,01
TOTAL 12958,01
ACTIVITATS ESPORTIVES
Campament 2019 23000,00
Raid del Segre 3000,00
Campament General de Muntanya 100,00
Programa sortides varies 1000,00
Raid Infantil 1500,00
TOTAL 28600,00
ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS
Assemblea 2019 0,00
Reunions 2000,00
Calšotada 450,00
Sopar de l'esport 350,00
Castanyada 300,00
Esmorza de Nadal 150,00
Programa d'activitats vÓries 300,00
TOTAL 3550,00
TOTAL 55955,00
DiferŔncia 0,00