ASSEMBLEA GENERAL ORDINĀRIA DEL 2017

Pressupost del 2017

ENTRADES________________________________________________________________

INGRESSOS TÍPICS

                Quotes socials  (130 socis de pagament)                1.950,00

                Superāvit de 2016 14.190,21

                Assegurances per targes federatives                4.500,00

                Interessos           10,00

                Venda i lloguer de material  0,00

               

                  TOTAL                20.640,21

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

                Campament-2017                 21.050,00

                Campament XXL                 0,00

                Programa de sortides varies                     0,00

               

                                                TOTAL                21.050,00

ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS

                Sopars socials                   0,00

                Calįotada                              80,00

                Esmorzar de Nadal                                50,00

                Assemblea 2017                   0,00

 

                                                TOTAL                130,00

SUBVENCIONS

                Subvenciķ Ajuntament de Balaguer any 2017        2.000,00

                VIIIa. Regiķ de la F.E.E.C.                  400,00

                FEEC Campament 2017                  800,00

                FEEC Raid Segre                             500,00

                Diputaciķ de Lleida                            1.000,00

                Fed. Espanyola de Deportes de Mont. y Escalada                0,00

                Rappel targes federatives                                60,00

 

                                                TOTAL                4.760,00

 

 

TOTAL INGRESSOS PER A L'ANY 2017:           46.580,21 €                

I

  SORTIDES ___________________________________________________________________________

SECRETARIA

 

                Quotes Federatives          

                                Quota Federativa FEEC 2017        250,00

                                Quota Federativa FEDME 2017                0,00

 

                Correspondčncia

                                Apartat de Correus                            62,90

                                Correus                                  300,00

                                Cartes Lleida                     300,00

                                Pagina web                        175,00

                                Quota Internet                  276,00

 

                Material Secretaria

                                Sobres                                    100,00

                                Folis CPAM                   100,00

                                Tinta impressora                            150,00

                                Circulars i fotocōpies                           50,00

                                Varis                                       50,00

 

                Secretaria Tčcnica

                                Km i dietes                     300,00

                                Manteniment pāgina web                250,00

                                Tramitaciķ llicčncies                            100,00

                                Gratificacions                      1.200,00

                                Telčfon                                 0,00

 

                Despeses bancāries i altres fiscals

                                Comissiķ manteniment comptes                 192,00

                                Comissiķ domiciliacions bancāries                210,00

                                Retenciķ fiscal                      50,00

                                Altres bancaris                 100,00

                                Declaraciķ operacions terceres persones                45,00

               

                                                               

                                                                                TOTAL                4.360,90

 

ASSEGURANCES

 

                Targes federatives                                            4.500,00

                Asseguranįa de Responsabilitat civil        1.095,68

                Asseguranįa contra robatori del material 0,00

               

                                                                                TOTAL                5.595,68

 

IMMOBLES

 

                Garatge 2017                                        550,00

                Manteniment Garatge 2017                        0,00        

 

                                                                                TOTAL                550,00

 

PUBLICACIONS

 

                Revista Pirineos                                 0,00

                Butlletí social                                     0'00

                Confecciķ butlletí                                                0,00

               

                                                                                TOTAL                0,00

 

INVERSIONS

 

                Material i estalvi                                  13.973,63

 

                                                                                TOTAL                  13.973,63

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

 

                Campament-2017                                 20.000,00

                Campament XXL                                 0,00

                Ermitanyos                                                           250,00

                Programa de sortides varies                     500,00

 

               

                                                                                TOTAL                20.750,00

 

ACTIVITATS SOCIALS, CULTURALS i FORMATIVES

                Sopars Socials                                   300,00

                Assemblea del 2017                                                            50,00

                Calįotada                                                              350,00

                Sopar de l’esport                                  200,00

                Reunions Juntes directives                              200,00

                Esmorzar de Nadal                                                100,00

                Activitats.vāries                                  150.00

               

                                               

                                                                                TOTAL                1.350,00

                       

TOTAL DESPESES PER A L'ANY 2017:         46.580,21 €