ASSEMBLEA GENERAL ORDINĀRIA DE 2018
Pressupost 2018
ENTRADES
INGRESSOS TÍPICS
Quotes socials 1725,00
Superhābit 2017 17012,97
Assegurances per targes federatives 4000,00
Interessos 10,00
Venda i lloguer de material 0,00
TOTAL 22747,97
ACTIVITATS ESPORTIVES
Campament 2018 25000,00
Campament General Infantil de Catalunya 1500,00
Campionat d'uropa de Raids 68000,00
Raid del Segre 2000,00
Campament General de Muntanya 400,00
Programa sortides varies 0,00
TOTAL 96900,00
ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS
Assemblea 2018 0,00
Reunions 0,00
Calįotada 120,00
Sopar de l'esport 0,00
Castanyada 120,00
Esmorza de Nadal 80,00
Programa d'activitats vāries 0,00
TOTAL 320,00
SUBVENCIONS
Ajuntament de Balaguer activitats 2000,00
Ajuntament de Balaguer Raid del segre 2000,00
Ajuntament de Balaguer Campionat 2000,00
Diputaciķ Lleida Campament 2000,00
Diputaciķ Lleida Raid Segre 1000,00
Diputaciķ de Lleida Campionat 3000,00
FEEC Campament 1000,00
FEEC Campament General Infantil 1250,00
FEEC Campament de Muntanya 1000,00
Vegueria activitats 400,00
Ajuntament de Girona Campionat 2000,00
Diputaciķ de Girona 3000,00
Altres subvencions  Campionat 5000,00
TOTAL 25650,00
TOTAL 145617,97
SORTIDES
SECRETARIA
Quotes federatives 250,00
Quota federativa FEEC 0,00
Quota federativa FEDME
Correspond+encia
Apartat de correus 65,00
Correus 130,00
Cartes Balaguer 250,00
Pāgina web 175,00
Internet 0,00
Material secretaria
Sobres Entitat 100,00
Folis Entitat 100,00
Tinta impressora 200,00
Circular i fotocōpies 0,00
Varis 50,00
Secretaria Tčcnica
Km i dietes 300,00
Manteniment pāgina web 250,00
Tramitaciķ llicčncies i rebuts 250,00
Gratificacions 1200,00
Telčfon 0,00
Despeses bancāries i altres fiscals
Comissiķ de manteniment de comptes 192,00
Comissiķ domiciliacions bancāries 250,00
Retenciķ fiscal 0,00
Altres bancaris 100,00
Declaraciķ operacions terceres persones 60,00
TOTAL 3922,00
ASSEGURANCES
Asseguranįa responsabilitat civil 1411,00
Targes federatives 4000,00
Altres assegurances 0,00
TOTAL 5411,00
INMOBLES
Garatx 2018 550,00
Manteniment 0,00
TOTAL 550,00
PUBLICACIONS
Butlletí Social 0,00
Memōria 40 anys 3000,00
Altres 0,00
TOTAL 3000,00
INVERSIONS
Material i estalvi 24334,97
TOTAL 24334,97
ACTIVITATS ESPORTIVES
Campament 2018 21000,00
Campament General Infantil de Catalunya 500,00
Campionat d'uropa de Raids 80000,00
Raid del Segre 3000,00
Campament General de Muntanya 500,00
Programa sortides varies 1000,00
TOTAL 106000,00
ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS
Assemblea 2018 50,00
Reunions 1000,00
Calįotada 350,00
Sopar de l'esport 250,00
Castanyada 350,00
Esmorza de Nadal 100,00
Programa d'activitats vāries 300,00
TOTAL 2400,00
TOTAL 145617,97
Diferčncia 0,00