INSCRITS AL CAMPAMENT-20178 DEL CPAM

(Han fet el pagament, o han entregat el full d'inscripció)

Per a qualsevol dubte: cpambalaguer@hotmail.com

OBSERVACIÓ: observeu que el nom correspongui a l'acampat/da i també la població.

Número Data Nom Edat Full Inscripció Població
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          

20

         
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
PM Premonitor      
MP Monitor/a en pràctiques      
M Monitor/a      
DT Director Tècnic/a      
D Director