INSCRITS AL CAMPAMENT-2020 CPAM

(Han fet el pagament, o han entregat el full d'inscripció)

Per a qualsevol dubte: cpambalaguer@hotmail.com

OBSERVACIÓ: observeu que el nom correspongui a l'acampat/da i també la població.

Número Data Nom Edat Full Inscripció Població
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          

20

         
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71 PM Clàudia Serradó 17   Rosselló
72 M Gordina Aguilà 18   Balaguer
73 M Rafel Jordana 18   Rosselló
74 M Josep Seuma 18   Rosselló
75 M Alba Domínguez 18   Rosselló
76 M Estel Baradad 18   Rosselló
77 M Marc Gabernet 18   Gualter
78 M Adrià Mena 18   Rosselló
79 M Maria Bonet 18   Gerb
80 M Maria Bo 18   Albsa
81 M Albert Planes 20   Balaguer
82 M Josep Ma. Bonet 22   Gerb
83 M Arnau Martorell 22   Barcelona
84 M Marta Santesmases 23   Guissona
85 M Miquel Seuma 25   Rosselló
86 M Blanca Puig 44   Balaguer
87 M Josep Ma. Planes 58   Balaguer
88 DT Livia Roxana 23   Balaguer
89 DT Ignasi Planes 63   Balaguer
90 D Antoni Ricart  63   Balaguer
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
PM Premonitor/a      
MP Monitor/a en pràctiques      
M Monitor/a      
DT Director/a Tècnic/a      
D Director/a