ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 2017

Estat de Comptes del 2016

 

SORTIDES                                                                                                             ___        

SECRETARIA

            Quota federativa a la F.E.E.C. 2016            225,00

            Quota federativa F.E.D.M.E. 2016    0,00

            Apartat de correus            62,19

            Correus: segells i similars, certificats            425,00

            Cartes Lleida   180,00

            Fotocòpies i circulars             50,00

            Tinta impressora circulars 165,00

            Telèfon            50,00

            Sobres            98,00

            Folis amb l'anagrama de l'Entitat 0,00

            DVDs            156,00

            Web CPAM 155,10

            Manteniment web            250,00

            Secretaria Tècnica (100x12 mesos)            1.200'00

            Quilòmetres i dietes (Vegueria, FEEC, Diputació, etc.)            374,00

            Tramitació targes i quotes socials            100,00

            Tràmits Departament Justícia, notari... 0,00

            Declaració operacions terceres persones 42,35

            Internet (12 mesos)            276,00

 

                        TOTAL            3.808,64

 

BANC (COMPTES)

            Retenció Fiscal    0,00

            Comissió de manteniment dels comptes            192,00

            Comissió manteniment tarja de crèdit            33,00

            Comissió manteniment Línia Oberta             0,00

            Comissions bancàries            19,98

            Correspondència bancària   0,00

            Comissió de domiciliacions             179,45

            Comissió de devolucions            101,64

                                             

                        TOTAL          526,07

 

DEVOLUCIONS

            Quotes socials anuals retornades (12 quotes) 180,00

            Targes retornades 0,00

                                                                                   

                        TOTAL          180,00

                                   

ASSEGURANCES

            35 Targes de federat de prestacions variades            3.570,90

            Assegurança de Responsabilitat Civil            1.053,54

            Assegurança del robatori del material    0,00

           

                        TOTAL            4.624,44

 

IMMOBLES

            Garatx 2016    500,00

            Manteniment garatx            0,00  

 

                        TOTAL          500,00

 

PUBLIACIONS

            Butlletí Social   0,00

            Manipulació revista            0,00

            Inscripció revista "Pirineos" i arxivadors 0,00

            Propaganda del CPAM a revistes 0,00

 

                        TOTAL          0,00

 

INVERSIONS i MATERIAL

            14 armilles (armilles més brodats)            1.500,00

                     

                        TOTAL            1.500,00                                                                                       

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

            Sortides d’esquí social            0,00  

            Sortida raquetes   0,00

            Sortides vàries 0,00

            Campament-2016            19.133,05

            Campament XXL 0,00

            BTT Ermitanyos            175,00

          

                        TOTAL            19.308,05

 

ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS

            Assemblea 2016            110,00

            Sopar Monitors i Junta Directiva            0,00  

            Calçotada        364,60

            Sopar de l’esport            352,00

            Esmorzar de Nadal            56,31

            Dinar voluntariat Raid VALARAN            345,00

                                   

                        TOTAL            1.227,96

 

SUBVENCIONS: REBAIXES, PÈRDUES , ETC.

            Varis            0,00

                        TOTAL          0,00

TOTAL                    31.612,11 €

ENTRADES                                                                                                                    

 

INGRESSOS TÍPICS

           

            Superhàbit 2015            12.960,32

            130 Quotes socials            1.950,00

            35 Targes de federat de prestacions variades            3.570,90

            Interessos         0,00                

                     

                        TOTAL            18.481,22

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

             Campament-2016            22.205,00

            Campament XXL 0,00

            Activitats vàries   0,00

                     

                        TOTAL            22.205,00

 

ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS

            Sopars socials 2016            0,00

            Calçotada        0,00

            Esmorzar de Nadal            0,00

            Sopar de l’esport 0,00

                     

                        TOTAL          00,00

 

VENDES MATERIAL I ALTRES

            14 Armilles 350,00

 

                        TOTAL          350,00

 

SUBVENCIONS

           

            Subvenció FEEC (Campament)            830,00

            Subvenció Ajuntament de Balaguer (Activitats)            2.000,00

            Subvenció Vegueria (Activitats)            371,00

            Subvenció Diputació (Cmpament)            1.000,00

            Rappel llicències 65,10

            Subvenció Raid Vall de Llèmena            500,00            

                                   

                        TOTAL            4.766,10

 

TOTAL                    45.802,32 €

   

BALANÇ:     45.802,32 € -31.612,11  € =        + 14.190,21 €